Vi erbjuder lärarledda teorilektioner för alla våra inskrivna elever.
Lärare och elever hjälps åt med frågeställningar och diskuterar för att skapa en djupinlärning och mer förståelse. 

Vi använder oss av kursmaterial från STR 

Lektion 1

Trafikens grunder

Lektion 2

Stadstrafik

Lektion 3

Landsväg & högfartsväg

Lektion 4

Mörker, halka & miljö

Lektion 5

Bilen, last & vikter

 

Tider finns under KURSSTARTER“.