För alla som tar körkort finns en obligatorisk riskutbildning (fr o m 1 april 2009).

Utbildningen, som varar 3-3,5 timmar, berör ämnena alkohol, droger, trötthet,
rattfylleri  och riskbeteende.

Kursens syfte är att öka körkortselevers kunskap om hur dessa faktorer påverkar vår
bilkörning samt deras följder och konsekvenser.