Vi erbjuder lärarledda teorilektioner i vår teorisal, lärare och elever hjälps åt med frågeställningar och diskuterar för att skapa en djupinlärning och mer förståelse. 

 
Vi använder oss av kursmaterial från STR 

 

 

Lektion 1

Trafikens Grunder

Lektion 2

Stadstrafik

Lektion 3

Landsvägskörning

Lektion 4

Mörker, halka, Människa & miljö

Lektion 5

Bilen, Last & Vikter

 

För mer info se Kursstarter