Utökad behörighet ger dig möjlighet att köra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B körkort. Denna behörighet ger dig rätt att ha en fordonskombination som väger upp till och med 4 250 Kg.

 

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

 

  1. Du har körkort med behörighet B.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har gjort ett godkänt körprov.
  5. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

Vi följer Transportstyrelsens kursplan BE (STR)
Teoriprov och körprov utförs utav Trafikverket