Teoriavgift  Bil & MC (Teoriundervisning, inloggning till elevcentralen för körkortsfrågor och digital körkortsbok)

2 200:-


Körlektion Bil   á35 min

550:-


Körlektion Bil (ej inskrivna elever) á 35 min

600:-


Körlektion MC á 80 min

1 550:-


Risk 1:an Bil & MC

900:-


Halkutbildning Risk 2
(Jönköping Trafikövningsplats á 2000:- Omkörningslektion + Stadstrafik i Jönköping á 1 200)

3 200:-


Uppkörning med hyrd bil inkl varmkörning

1 750:-


Introduktionsutbildning (pris per person)

500:-


Paketpris BE (Teori, 2st körlektioner á 70min, hyra av bil & släp vid ett provtillfälle)

6 650:-


Paketpris B96 (2st körlektioner á 70 min, hyra av bil & släp vid ett provtillfälle)

3 800:-


Paketpris Moped klass 1

5 900:-


Paketpris moped klass 2

3 900:-


Paketpris MC (inskrivning, 5 st körlektioner, risk 1 & hyra av motorcykel vid 1 provtillfälle)

11 200:-


”Med reservation för prisförändringar”

AVBOKNING måste ske vardagen innan. Innan kl 13:00 annars debiteras avgiften. Avbokning görs via telefon, SMS eller mail.